Právě se nacházíte:

Strážník roku 2013

V obřadní síni jablonecké radnice dnes proběhlo slavnostní vyhlášení nejlepších strážníků loňského roku. Letos se neslo ve znamení žen. Strážníkem roku 2013 se stala strážnice dopravní a hlídkové služby Pavla Sochorová. Druhou oceněnou byla vedoucí Dětského dopravního hřiště Bronislava Plešingerová a okrskář ze Žižkova Vrchu Bronislav Novák si odnesl třetí ocenění. 

Titul Strážník roku uděluje městská policie ve spolupráci s vedením města již od roku 2008. „Mezi základní kritéria hodnocení patří plnění povinností vyplývajících ze zákona o obecní policii, plnění úkolů nad rámec pracovních povinností, množství zjištěných a následně řešených událostí, kvalita zpracování spisového materiálu a úroveň vystupování,“ vysvětluje ředitel Městské policie Luboš Raisner.
 
Návrhy na ocenění strážníků podávají vedoucí operačního střediska a vedení městské policie. Z těchto návrhů jsou pak vybráni 3 nejlepší, jejichž jména a fotografie se objeví na čestném místě na služebně městské policie, v Jabloneckém měsíčníku i na webových stránkách.
 
Slavnostní oceňování proběhlo za účasti primátora města Petra Beitla, zástupců Policie ČR, zástupců HZS LK, jabloneckých zastupitelů a dalších hostů. Plukovník Miroslav Frydrych, zástupce vedoucího územního odboru Jablonec nad Nisou Policie ČR vyzdvihl spolupráci městských strážníků s policisty a dva ze strážníků – Ferdinanda Rucka a Miroslava Šípoše za jejich práci odměnil.
 
„Stále se utvrzuji v tom, že městská policie je důležitou a potřebnou součástí Jablonce. Strážníci výrazně přispívají k ochraně veřejného pořádku, mají podíl na poklesu kriminality v minulých letech, ať už vlastními zásahy nebo preventivní činností,“ řekl primátor Beitl a poděkoval strážníkům za jejich potřebnou práci pro město.
 
Ocenění strážníci
 
Strážník roku 2012
1. Pavla Sochorová
2. Bronislava Plešingerová
3. Bronislav Novák
 
Poděkování za 10 odpracovaných let obdržel:
Lubomír Bartoš – okrskář – Proseč n. Nisou
 
Poděkování za 15 odpracovaných let obdrželi:
Jiří Šimůnek – vedoucí operačního střediska 
Petr Vaňura – okrskář – Šumava a Jablonecké Paseky
 
Poděkování za 20 odpracovaných let obdrželi:
Josef Penz – vedoucí odd. prevence, vzdělávání a informačních technologií
Stanislav Mareš – zástupce vedoucího oddělení dopravní a hlídkové služby