Středoškoláci řídili město

Trochu jiné zastupitelstvo jednalo v pátek 22. dubna v zasedací síni magistrátu. Na místa volených zastupitelů zasedli studenti jabloneckých gymnázií a obchodní akademie, řízení se ujal náměstek primátora Pavel Svoboda.  

Celou akci zorganizovala společnost Agora CE. „Jednání studentského simulovaného zastupitelstva kopíruje v co největší míře jednání toho skutečného, proto se jej vždy snažíme uskutečnit v prostorách, kde se opravdu jedná. V ideálním případě jej řídí starosta či místostarosta dané obce,“ popisuje projekt Tomáš Bazala. 

Na studentském zastupitelstvu se organizačně podílelo také oddělení školství, kultury a sportu, přítomní byli kromě náměstka Svobody a náměstka Veleho také další tři jablonečtí zastupitelé. „Je dobře, že si mladí lidé na vlastní kůži vyzkouší, jak se řídí město. Doufám, že osobní zkušenost přispěje k jejich lepšímu náhledu a aktivnímu zapojení do života Jablonce,“ říká Svoboda.

Simulované zastupitelstvo tvořili zástupci čtyř studentských politických stran – Strana Jabloneckého Rozvoje, Lepší zítřek, Jasno a KUS – Krátká úderná strana. Mladí zastupitelé projednali a včetně předpokládaných finančních nákladů schválili plán modernizace prostoru autobusového nádraží a budoucího dopravního terminálu s podzemním parkovištěm, přípravu záměrové studie zpřístupnění řeky Nisy u Tyršových sadů, projekt revitalizace městských lázní na multikulturní centrum s tematicky na město zaměřenou knihovnou, přednáškovým a výstavním sálem a změnu vyhlášky o provozování sázkových her. V interpelacích se strany tázaly na řešení problémů s nepřizpůsobivými občany, na školství, parkování ve městě obecně i způsob parkování ve vznikajícím OC Central. 

Organizátor simulovaného jednání zastupitelstva, Agora CE, respektive Studentská Agora, je česká nezisková organizace. „Usilujeme o upevňování demokratických principů ve společnosti, zlepšování dialogu a navazování partnerství mezi státní správou, samosprávou, širokou veřejností a dalšími subjekty,“ vysvětluje Tomáš Bazala. Kromě jiného nabízí právě pro středoškoláky projekt simulace komunální politiky, kdy si studenti vyzkouší roli zastupitelů a společně s politiky řeší reálné místní problémy. „Cílem je zvýšit zájem studentů o komunální politiku a problémy jejich města. Reálná zkušenost s tím, jak se komunální politika tvoří, se pozitivně promítá do většího odhodlání a motivace mladých lidí zapojovat se do skutečného dění a rozhodování v obci,“ uzavírá Bazala.