Svah v ulici V Nivách podpírá nová zeď

Díky více než pětimilionové dotaci z Operačního programu Životní prostředí mohla jablonecká radnice zpevnit sesouvající se svah v ulici V Nivách.   

„Nová gabionová zeď podpírá 48 metrů dlouhý a 8,5 metru vysoký svah, v jehož patě byla postavená. Je stejně vysoká jako přiléhající garáže a navazuje na ni svah z armovaných zemin,“ popisuje stavbu, která brání sesutí svahu, náměstek primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha. „V rámci výstavby jsme také odizolovali řadové garáže proti zemní vlhkosti a provedli odvodnění svodů z rodinného domu nad svahem,“ dodává Pleticha.

„Stav svahu byl už v kritickém stavu, na konci března 2015 se tu sesunuly balvany, které spadly na zahradu rodinného domu,“ vysvětluje Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby, a dodává, že celkové náklady stavby se vyšplhaly na 6,6 mil. Kč. 

„Proplácení dotace z Evropské unie a Státního fondu životního prostředí probíhalo průběžně po dobu realizace na základě předkládaných faktur,“ konstatuje vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová s tím, že poslední část dotace město obdrželo v prosinci loňského roku. 

Celkové náklady projektu: 6,6 mil. Kč
Dotace z EU a SFŽP: 5,2 mil. Kč
Spoluúčast města: 1,4 mil. Kč

Projekt Stabilizace skalního masivu v ul. V Nivách, Jablonec nad Nisou byl spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí ČR a EU v rámci Operačního programu Životního prostředí.