Tabákový zákon v přednáškách městské policie

Strážníci a preventisté Městské policie Jablonec nad Nisou ukončili v těchto dnech další sérii přednášek a besed určených žákům sedmých ročníků základních škol. Tak jako v předchozích letech se přednášky uskutečnily ve všech dvanácti základních i speciálních školách a zúčastnilo se jich více než 350 žáků. 

„Představovali jsme strukturu městské policie a její působení v oblasti veřejného pořádku, dopravy a prevence kriminality,“ přibližuje obsah přednášek preventista městské policie Miloslav Lejsek. Vzhledem k tomu, že všichni žáci jsou jako chodci nebo cyklisté účastníky silničního provozu, zahrnuje přednáška i oblast dopravy zaměřenou především na povinnou výbavu jízdních kol a povinnosti chodců. 

Nedílnou částí každé přednášky je také tzv. „Tabákový zákon“, jehož působení nezřídka pocítí právě děti v tomto věku. „Interaktivní formou dětem představujeme negativní působení tabáku, alkoholu a jiných návykových látek na mladý organismus. Vysvětlujeme také působení strážníků MP v této oblasti, jejich pravomoc a následné řešení situací, do kterých se mladí lidé a bohužel i děti dostávají,“ komentuje přednášku Miloslav Lejsek.
 
Pro velký zájem ze strany pedagogů i rodičů dětí pokračuje jablonecká městská policie v základních školách také v přednáškách na téma počítačová kriminalita a kyberšikana. Tato činnost v oblasti prevence kriminality proběhla již koncem loňského kalendářního roku ve všech pátých ročnících, letos se jí zúčastnilo navíc 237 žáků šestých tříd ZŠ.
 
Střípek z městské policie
Na kapalinu, která vytéká z auta v Panenské upozornil 10. 4. odpoledne strážníky všímavý občan. Okrskář Bronislav Novák na místo přivolal hasiče, kteří postiženou oblast zneutralizovali vapexem. Majitel vozu, ze kterého nafta vytékala na místě slíbil, že vozovku uvede do původního stavu na vlastní náklady.