Tajemná cena ve skleněném kvádru

Cena pro nadané, kterou nadaným žákům a studentům uděluje město Jablonec nad Nisou, letos vstoupila do svého 5. ročníku. Protože i do ní zasáhla protikoronavirová opatření, přišel čas k jejím změnám. Změnila se podoba vlastní ceny i místo, kde se předávala. Z divadla se celá událost měla přesunout pod širé nebe a stát se tak zahradní slavnosti, déšť však účastníky zahnal do interiéru krásné historické Löblovy vily, kde ve středu 24. června náměstek primátora pro věci humanitní David Mánek předal tajemné krychle.  

Pátý ročník Ceny pro nadané se přestěhoval do krásné Löblovy vily, kde sídlí restaurace Klub Ex. Zachovaly se čtyři kategorie – sportovní, studium a umění i čtvrtá za mimořádný počin, ubyli patroni, radikálně se změnila vlastní cena. Nebroušený krystal nabyl trochu tajemnějších rozměrů a z rozpůleného jablka se přetavil do nitra tmavého skleněného kvádru. „Talent či odvaha nebývá často viditelná na první pohled, a tak i diamant zůstává na první pohled skrytý – teprve natočením skleněného kvádru světlo vykreslí spleť jednotlivých plošek a hran,“ popisuje novou skleněnou Cenu pro nadané Lucie Kocourková z oddělení kultury a sportu. 

„Je velmi důležité podpořit talent, byť jen pochvalou, nepřehlédnout, když dítě něco dokáže. A naši úctu si zcela jistě zaslouží, když dítě zachrání lidský život, jak v případě našich tří dětí ze 3. a 4. třídy, nebo nezištně pomáhá svým spolužákům. Domnívám se, že toto ocenění má své místo, váží si ho děti i jejich rodiny,“ myslí si náměstek David Mánek, který nad Cenou pro nadané drží záštitu. 

Stejně jako před pěti lety u jejího zrodu stál i tentokrát u transformace ceny jablonecký rodák, zpěvák Ondřej Ruml. „Jsem rád, že přijal pozvání k účasti na Ceně pro nadané. Naposledy jsme se s ním setkali při loňském vánočním koncertě se sborem Iuventus, gaude! v kostele sv. Anny. Tentokrát bylo publikum výrazně odlišné. Programem s kouzelnou krabičkou z desky Nahubu zpěvák děti i jejich rodiče velmi pobavil ,“ konstatuje Mánek, pod jehož záštitou Cena pro nadané probíhala. „Jsem prostě doma,“ prohlásil Ondřej Ruml, když se z okna díval na dešťové kapky. Prý nikde jinde neprší tak jako v Jablonci nad Nisou. 

Všichni ocenění se podepsali do pamětní knihy a ke skleněné ceně dostali certifikát a nabitou kartu do jabloneckých kin. Každý z trojice zachránců života navíc dostal dva poukazy do HOP arény Liberec, Jakub Cvejn pak paměťovou kartu do telefonu. 

CENU PRO NADANÉ ZA ROK 2020 PŘEVZALI:

Kategorie sport: Patrik Bílý, Lucie Dobiášová, Martin Florian, Zuzana Hnyková, Aneta Hriníková, Lucie Králová, Štěpán Lietava, Kristína Ščerbová, Julie Štrublová, Ańdrea Víznerová. Vojtěch Werani;    

Kategorie studium: Adam Barbora, Tomáš Bezányi, Adam Blažek, Matouš Janda, Barbora, Malíková, Claudia Rocha Pinheiro, Karel Maryško, Anna Mašínová, Martina Peklová;    

Kategorie umění: Marie Holá, Michaela Kotková, Lucie Kovářová, Adam Liška, Sabina Pourová;

Cena za mimořádný počin: Jan Nekvinda, Julie Nesměráková (oba žáci 4. třídy), Anna Širgelová (3. třída). Trojice zachránila lidský život – přivolala záchranku muži, který krvácel, a s dispečerkou komunikovali až do příjezdu záchranářů. 

Jakub Cvejn (Střední průmyslová škola technická Jablonec n. N.) – sluchově postižený student, který pomáhá stejně postiženému spolužákovi, spolupracuje s asistentkou pedagoga a tlumočí do znakové řeči.)