Tématem literární soutěže je cesta za štěstím

V Městské knihovně v Jablonci nad Nisou probíhá v těchto dnech 21. ročník Týdne knihoven. V jeho rámci se mohou přijít zdarma zaregistrovat noví čtenáři nebo si zájemci mohou za jednu korunu koupit některou z vyřazených knih. Knihovna také vyhlašuje téma 17. ročníku oblíbené literární soutěže.  

„Prvoregistraci zdarma pro nové čtenáře nabízíme jak v městské knihovně, tak v jejích pobočkách. Nabízíme také ke koupi vyřazené knihy za pouhou korunu,“ říká ředitel jablonecké knihovny Zbyněk Duda a zároveň zve na zajímavou besedu: „Ve středu 4. října v 17 hodin se v audiovizuálním centru setkáme s významným polským žurnalistou a znalcem českého prostředí Mariuszem Suroszem. Ten nabídne polský pohled na českou novodobou historii, současnost a na češství prostřednictvím osudů několika známých i neznámých žen,“ tvrdí Duda. 

Tím ovšem říjnová nabídka knihovny nekončí, podrobný program je na www.knihovna.mestojablonec.cz 

Štěstí samo nepřijde, pojďme mu tedy naproti!

Už třetím rokem jablonecká knihovna pořádá společně se statutárním městem Jablonec nad Nisou literární soutěž. „Téma 17. ročníku je: Štěstí samo nepřijde, pojďme mu tedy naproti!“ prozrazuje Dana Foltýnová z programového a audiovizuálního oddělení. I tentokrát je možné do soutěže posílat povídky, pohádky, úvahy a básně. Uzávěrka je 13. listopadu. 

„Přijímáme práce odpovídající tématu v rozsahu maximálně dvou stran A4 psané čitelně rukou nebo na počítači. Každá musí být opatřená jménem, adresou a rokem narození autora - spoluautorství neuznáváme, názvem školy, třídou, popřípadě jménem příslušného pedagoga, který metodicky pomáhal,“ připomíná Foltýnová. 

Příspěvky je možné zasílat poštou na adresu knihovny: Městská knihovna Jablonec nad Nisou, Dolní náměstí 1, Jablonec nad Nisou, 466 01, obálku je pak nutné označit heslem Literární soutěž. Druhá možnost je e-mailem: soutez@knihovna.mestojablonec.cz.

Soutěží se ve čtyřech kategoriích: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, střední školy a učiliště a kategorie dospělých, kterou je třeba označit viditelně už při zasílání do soutěže. 

V loňském roce do literární soutěže přišlo 172 děl, z nichž 52 bylo v kategorii 1. stupeň ZŠ, v kategorii 2. stupeň ZŠ 78, středoškoláci poslali 30 příspěvků, 12 bylo od dospělých autorů. Cenu 30 vybraným literárním útvarům předala herečka Činoherního klubu Lada Jelínková. Kromě jabloneckých autorů se do soutěže přihlásili také ti z Liberce, Prahy, ale i z Kadaně, Děčína či Vsetína.