Tři školky jsou zateplené, další na rekonstrukce čekají

Tři jablonecké mateřské školy stihlo město zateplit ještě do konce letošního roku za přispění dotace ze Státního fondu životního prostředí. Rekonstrukce si vyžádaly celkem 16,5 milionu korun, přičemž dotace tvořily částku zhruba 10 milionů.   

„Těsně před prázdninami se nám podařilo získat dotaci na výměnu starých oken a zateplení střech i obvodových plášťů ze 64. výzvy Státního fondu životního prostředí (SFŽP), a to pro pět mateřských škol. Protože město nemělo v té chvíli dostatek peněz ke spoluúčasti, museli jsme dva dotační tituly odmítnout,“ konstatuje náměstek pro rozvoj města Lukáš Pleticha. A tak se v polovině letních prázdnin začalo pracovat na trojici mateřských škol – Mechová, J. Hory a v Kokoníně. Do poslední jmenované přišli stavbaři až na konci srpna. 

Rekonstrukce pavilonové školky v Mechové ulici trvala do konce října. Nejvíce ji zdržela výroba oken, které bylo třeba vyměnit. Nyní má školka kromě nich také zateplenou střechu a fasádu. Stavba přišla na necelých 5,5 milionu korun, dotace SFŽP činí téměř 3,7 miliony. Další byla školka v ulici J. Hory. Jelikož měla okna už nová, potřebovala jen zateplit. I tak se náklady vyšplhaly na konečných téměř 5 milionů korun, z nichž 2,5 milionu je přiznaná dotace. Novou fasádu má od poloviny listopadu. 

Práce na školce v Kokoníně začala hned, jak se finanční kondice města v polovině prázdnin zlepšila. Novou, zateplenou tvář za skoro 6 milionů korun včetně dotace ve výši 3,6 mil. Kč dostali její uživatelé skoro pod vánoční stromeček. „Takto pozdní stavební práce mohly proběhnout hlavně díky neuvěřitelně příznivému počasí i díky laskavosti sousední základní školy, která poskytla náhradní prostory pro školku,“ tvrdí Pleticha a dodává: „Opravy všech tří objektů by se nemohly uskutečnit bez skvělé spolupráce jejich zaměstnanců a bez pochopení rodičů.“

Téměř deset milionů korun na dotacích se tak podařilo získat ve velmi krátké době. „Ty nám pomohou hradit 90 % uznatelných nákladů rekonstrukcí, zároveň jsme však ve školkách ještě opravili zábradlí, některé fasádní prvky apod.,“ vysvětluje vedoucí oddělení územního a hospodářského rozvoje Otakar Kypta, který připomíná, že o další dotace bude město usilovat i v roce 2016. 

„V současné době se zpracovávají energetické posudky, například na objekt ZŠ Na Šumavě, kde je třeba ještě počítat s likvidací azbestu, jenž obsahují boletické panely. Oprava školního pavilonu včetně odstranění azbestu se pohybuje kolem deseti milionů korun. Návrh městského rozpočtu už počítá i se spoluúčastí, konečné rozhodnutí o realizaci však závisí na faktu, zda dotaci získáme,“ uzavírá Lukáš Pleticha. Pokud by město letos dotaci nezískalo, požádá o ni znovu v případné další výzvě.