Tyršův park ožívá malými cyklisty

Aby i o prázdninách mohly děti procvičovat svoji jízdu na kole či koloběžce, přemístilo se jablonecké dětské dopravní hřiště na dva měsíce do Tyršova parku. Zde se po zastíněných cestičkách mohou prohánět malí cyklisté každý všední den od 9 do 14.30 hodin.

„Dopravní hřiště hojně využívají příměstské tábory, ale i jednotlivci,“ sděluje Tomáš Svačina, manažer prevence kriminality jablonecké městské policie. „Přijít k nám může každé dítě, které si chce zajezdit na kole či koloběžce a seznámit se se základními pravidly provozu na komunikacích,“ dodává Svačina.

Městská policie těm, co nemají, zapůjčí kola, koloběžky i helmy, které pravidelně dezinfikuje.