U dokladů kontrolujte platnost, na úřad se objednejte – neztrácejte čas

Kontrola platnosti osobních dokladů se před letní sezónou vyplatí. Žádat o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu na poslední chvíli je více než stresující a navíc se to prodraží. Od 1. července dochází k zásadní změně pro vydání dokumentů ve zkrácené lhůtě jak v případě občanských průkazů, tak cestovních dokladů.   

Občanské průkazy (OP)

Od 1. července 2018 se přestávají vydávat občanky bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc. O vydání řádného občanského průkazu ve zkrácené lhůtě je možné požádat v pracovní dny do 24 hodin za správní poplatek 1000 korun, resp. 500 v případě osob do 15 let věku nebo do 5 pracovních dnů za 500 Kč, resp. 300 Kč. 

Ze zákona je povinností každého občana po dosažení 15 let věku nejpozději do 30 dnů požádat o vydání občanského průkazu. Při nedodržení této povinnosti lze uložit pokutu za spáchaný přestupek až do výše 15 tisíc Kč. Při nahlášení ztráty, odcizení, zničení, poškození, dále po změně stavu a adresy je rovněž povinností o vydání nového OP požádat, a to do 15 dní. U nesplnění této lhůty je ze zákona možné uložit pokutu do výše 10 tisíc Kč. V případě docházející platnosti OP může držitel požádat o vydání nového OP bez úhrady správního poplatku již ve lhůtě 6 měsíců před jejím skončením. Předčasně (na vlastní žádost a bez udání důvodu, doplnění akademického titulu) je možné požádat o vydání OP kdykoliv, avšak s úhradou správního poplatku 200 Kč.

Cestovní doklady (CD)

Tzv. rychlopasy bez strojově čitelných biometrických údajů, které bylo možné vystavit na počkání, se už 3 roky nevydávají. Až do 30. června stále platí, že nejkratší lhůta pro vydání cestovního dokladu je 6 pracovních dnů. Poplatek v tomto případě činí 4 tisíce korun pro dospělého a 2 tisíce v případě dítěte do 15 let. 

Od 1. 7. 2018 dochází k zásadním změnám. Nově bude možno požádat o vydání cestovního dokladu ve zkrácené lhůtě v pracovní dny do 24 hodin. Správní poplatek v tomto případě činí u dospělého 6.000 Kč a u osob mladších 15 let 2.000 Kč. Možné je také požádat o vydání do 5 pracovních dnů za 3.000 Kč / resp. 1.000 Kč. 
Žádost o vydání občanského průkazu nebo pasu je možné podat u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností (ORP), tedy i odlišného od místa trvalého pobytu žadatele. Za poplatek 100 Kč je možno doklad rovněž vyzvednout na úřadu odlišném od místa podání, avšak v žádosti při podání uvedeném. Správní poplatky se hradí vždy při podání žádosti. 

Doklady ve zkrácených lhůtách nově vydává i Ministerstvo vnitra, Odbor správních činností. Žádost je možné podat na kterémkoliv úřadu ORP, avšak v případě dokladu vyhotoveného do 24 hodin bude k vyzvednutí výhradně na Ministerstvu vnitra. Doklad vyhotovený do 5 pracovních dnů si bude moci žadatel převzít na úřadu ORP, kde svou žádost podal.

Od 1. července začne i pro řidičské průkazy platit možnost podání žádosti u kteréhokoli úřadu ORP a stejně jako v případě osobních a cestovních dokladů se fotografie pořizuje přímo na přepážce, případně je použita fotografie z registru obyvatel pořízená pro občanský průkaz

Doklady se v Jablonci vydávají na Komenského

V případě Magistrátu města Jablonec nad Nisou osobní a cestovní doklady vydává oddělení správních agend v I. poschodí budovy Komenského 8. Podání žádosti o vydání řádného cestovního pasu nebo občanského průkazu probíhá on-line přímo u okénka, není tedy potřeba vyplňovat žádost a „fotografie“ pořizuje přímo úřednice na přepážce. 

Řidičské průkazy se vyřizují na oddělení dopravně správních agend ve II. poschodí. Příslušné přepážky mají již osmým rokem úřední dny po celý týden. Jsou otevřeny denně od 8 hodin. V pondělí a ve středu do 17 hod., v úterý, čtvrtek a pátek do 14 hod. Úřední je každá první sobota v měsíci od 8 do 12 hodin, které však vždy předchází sanitární pátek, tj. jediný neúřední den v měsíci. Výjimkou je letošní červenec, kdy bude pracovní sobota z provozně-technických důvodů přeložena na 23. 6.

Veškeré informace potřebné k vydání dokladů včetně lhůt a výše poplatků jsou uvedeny v sekci Životní situace na webu města.  

Objednejte se přes internet, ušetříte čas

Magistrát města Jablonec nad Nisou nabízí možnost objednat se k vyřízení záležitostí souvisejících s osobními a cestovními doklady nebo řidičskými průkazy na konkrétní čas. Stačí vyplnit na webu města objednávkový formulář. V sekci Stavy žádostí je také uvedena informace o vyřízení žádosti. 

Úřední hodiny příslušného oddělení:

Pondělí, Středa           8:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek, Pátek     8:00 – 14:00 hod.
Soboty 2.6., 23. 6.           8:00 – 12:00 hod.
(v sanitární pátek 1. 6. a 22. 6. zavřeno)            

Během měsíců července a srpna - letní provoz v pondělí a ve středu 8.00 - 11.30, 12.30 - 17 h