U zápisu se v Jablonci očekává více jak pět stovek dětí

Zápis do prvních tříd na školní rok 2016–2017 proběhne v devíti jabloneckých základních školách zřizovaných městem a v ZŠ Montessori ve čtvrtek 4. února od 12 do 18 hodin. U zápisu do dvaceti prvních tříd se očekává více jak pět stovek dětí.  

Desítka jabloneckých základních škol se ve čtvrtek odpoledne otevře všem budoucím prvňáčkům, které přijdou k zápisu. „Letos očekáváme 518 dětí, které přichází k zápisu dle zákona, a ještě navíc děti s odkladem docházky z loňska, jichž bylo 114,“ říká námětek primátora pro školství Pavel Svoboda a dodává, že ve školním roce 2015/2016 zasedlo do lavic 20 prvních tříd 490 žáků.

Kritéria zůstala stejná

Kritéria pro přijímání děti do prvních tříd se oproti předešlým letům nezměnila, to základní -  školský obvod podle trvalého pobytu dítěte - je stanovené zákonem. „Dále se přijetí řídí faktem, že školu už navštěvuje sourozenec. Pokud se přihlásí dětí víc, než je možné přijmout, bude škola losovat. Přijetí do třídy Montessori má zcela zvláštní kritéria zveřejněná na vlastních webových stránkách a tím nejdůležitějším je, že dítě přichází z mateřské školy Montessori,“ vysvětluje vedoucí oddělení školství a kultury (OŠK) Zdeňka Květová. 

Rodiče by měli promyslet odklady

Každoročním problémem jsou pak odklady školní docházky. „O odklad mohou rodiče písemně požádat ředitele nejpozději do 31. května a žádost doložit potřebnými odbornými doporučeními. O odkladu pak rozhodne ředitel, který také může se souhlasem zákonného zástupce odložit žákovi školní docházku i dodatečně, pokud v průběhu prvního roku školní docházky dítě projeví nedostatečnou tělesnou nebo duševní vyspělost,“ vysvětluje Květová. Dítě se pak vrací zpět do mateřské školy.  

V posledních letech má odloženou povinnou školní docházku téměř 20 % dětí, které zůstávají v MŠ. „A pak se v nich v podstatě nudí. Proto by rodiče měli odklady školní docházky u svých dětí pečlivě zvažovat,“ apeluje na rodiče budoucích prvňáků náměstek Svoboda. 

Vybrat školu či ne

Město zřizuje devět základních škol s vlastním zákonem stanoveným školským obvodem. Ten nemají ZŠ Montessori, ZŠ Ant. Bratršovského a Svobodná základní škola, do nichž se mohou přihlásit děti z celého města. „Každý rodič má právo zvolit pro svého potomka školu i mimo svůj obvod. Riskuje ale pak, že dítě nemusí být kvůli kapacitě přijaté,“ připomíná Svoboda.

Podle Květové bude i příští školní rok otevřeno pravděpodobně 20 prvních tříd a na rodičích záleží, aby počet dětí v některých třídách nestoupal až ke třiceti. „Toho dosáhneme, pokud budou rodiče volit školy podle svých školských obvodů,“ podotýká Květová. 

Zkušenosti říkají, že pravděpodobný převis poptávky lze očekávat ve školách Liberecká a Pivovarská. „Ze statistik vyplývá, že jejich první třídy naplní děti z vlastního školského obvodu,“ konstatuje náměstek. „K zápisu přichází ze školek stále poměrně početné ročníky dětí, proto ještě v několika dalších letech bude výběr školy z jiného, než vlastního školského obvodu rizikovější,“ uzavírá Pavel Svoboda. 

Zápisy do základních škol v Jablonci nad Nisou:
•    Liberecká 26
•    5. května 76 (zápis do třídy Montessori)
•    Sokolí 9 (zápis do běžné třídy ZŠ)
•    Na Šumavě 43
•    Pasířská 72
•    Mšeno, Mozartova 24
•    Pivovarská 15
•    Kokonín, Rychnovská 215, Janáčkova 42
•    Mšeno, Arbesova 30
•    Rýnovice, Pod Vodárnou 10
•    ZŠ Antonína Bratršovského – zápis byl 26. ledna.

K zápisu musí přijít dítě, kterému bude do koce letošního srpna 6 let. Přijít musí i děti, které mají povolený odklad školní docházky