Ulice Ladova projde zásadní rekonstrukcí

Rekonstrukcí projde letos ulice Ladova společně s ulicí Pomněnkovou a částí ulice U Pošty včetně připojení na ulice Želivského a Československé armády. Stavební práce začnou na konci dubna, potrvají nejdéle do začátku října tohoto roku a vyžádají si náklady ve výši 8,1 milionu korun. Práce v Ladově ulice navazují na loňské rekonstrukce inženýrských sítí.

„Ladova ulice je v katastrofálním stavu, proto jsme se rozhodli k její rozsáhlé rekonstrukci. Po stavbě bude mít ulice nový povrch, jednostranný chodník a řádné odvodnění,“ říká náměstek primátora Lukáš Pleticha s tím, že dalším důvodem je sjednocení povrchu vozovky po rekonstrukcích rozvodů kanalizace, vody a plynu, které jejich vlastníci provedli v roce 2014. 
 
Nový povrch a chodník
 
Rekonstruovaná část ulice Ladova je od křižovatky s ulicí Belgickou po křižovatku s ulicí Československé armády dlouhá téměř 600 metrů. Nově bude široká 5,5 metru, jen v zatáčce u pošty se zúží na metrů pět. 
 
„Bude se zde kompletně vyměňovat konstrukce vozovky a vznikne tu i pravostranný chodník z betonové zámkové dlažby široký 1,5 metru. Další chodník dlouhý 34 metrů vybudujeme u křižovatky s ulicí Čs. armády,“ popisuje průběh Luboš Kousal z oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu s tím, že projekt počítá také se stavbou uličních vpustí s dešťovými přípojkami ústícími do vsakovacích objektů, které mají bezpečnostní přepad přes revizní šachtu do kanalizace. 
 
Ačkoliv celý projekt nese název ulice Ladova, zahrnuje ještě rekonstrukci dvou dalších, a to Pomněnkové a U Pošty.  Ulice Pomněnková je dlouhá 166 metrů a široká 3,5 metru. Kromě nového povrchu získá po obou stranách štěrkové krajnice pro zasakování srážkových vod,  chodníky zde nebudou. V ulici U Pošty město zrekonstruuje povrch pouze v části dlouhé 69 metrů od ulice Ladova. Zasakování srážkových vod umožní taktéž štěrkové krajnice a přilehlý zelený pruh.
 
Stavební ruch od dubna do října
 
„Předpokládáme, že se stavbou začneme nejdéle v pondělí 27. března, nejpozdější termín, kdy musíme dílo odevzdat, je 10. října. Naším zájmem je dokončit rekonstrukci dříve,“ vysvětluje Radim Zembol z firmy Alpine Bau. Podle jeho slov bude ulice Ladova v době přestavby uzavřená vždy v jednom jízdním pruhu a bude jednosměrná. „Úplnou uzavírku plánujeme nejdéle na tři dny v okamžiku, kdy budeme pokládat finální asfaltový povrch,“ konstatuje Zembol s tím, že o všech důležitých momentech stavby budou zdejší obyvatele informovat prostřednictvím letáků do schránek.  
 
Pro ty, kteří budou postižení stavbou, uspořádalo oddělení investiční výstavby informační schůzku na radnici. Na té padaly dotazy ohledně průběhu stavby, uzavírek a požadavky na redukci prašnosti kropením. Nevyhnuly se ani důsledků stavby, jako jsou poničené domy. „Provedli jsme si podrobnou pasportizaci objektů, respektive jejich vnějšího stavu. Pokud stavbou nějaké domy poškodíme a majitelé to prokáží, pak samozřejmě firma je pojištěná na tyto případy,“ konstatuje Radim Zembol a dodává, že stav interiérů pasportizovaný není. „To musí majitelé objektů, také ale musí poté prokázat, že před naší stavbou byl dům nepoškozený,“ uzavírá.
 
Občané se však dívali i do budoucna. Žádali úpravu rychlosti na nové komunikaci na 30 km/hod a instalaci retardérů. Oddělení investiční výstavby tyto podněty předá dopravnímu výboru.
 
O průběhu stavby, o změnách uzavírek apod. bude komunikovat stavba průběžně s obyvateli buď formou letáků do schránek, nebo osobními návštěvami. Další informace včetně kontaktu na stavbyvedoucího lidé najdou na webových stránkách města www.mestojablonec.cz  v sekci investiční stavby.