Uspějí Jablonečtí se svými proměněnými památkami?

O nejlepší proměnu roku 2015 se v soutěži Cestami proměn uchází Kaplička Panny Marie v Proseči. Soutěž je součástí putovní výstavy Má vlast cestami proměn, jejímž posláním je přinášet svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině. Kaplička v Proseči se drží na 3. místě. V internetovém hlasování ji lidé mohou podpořit až do konce dubna.  

Rekonstrukce prosečské kapličky z 16. století stála celkem 310 tisíc korun. 150 tisíc bylo uhrazeno z městského rozpočtu a 160 000 činila dotace Ministerstva kultury. 5. září 2014 byla za účasti veřejnosti slavnostně zasvěcena Panně Marii. 

„Drobné památky a umělecká díla jsou podstatnou součástí města. Na jejich obnovu není mnohdy nutné vynakládat velké peníze, přesto ten dopad je veliký a lidé to vnímají velmi pozitivně. Sami občané se velmi často na obnově té své památky aktivně podílejí, což je zvláště v dnešní době dobrá zpráva,“ připomíná primátor účast místních například při obnově křížku v Kokoníně, občanskou iniciativu, která přispěla k opravě prosečské kapličky či péči obyvatel šumavského sídliště o znovuobnovený křížek ve Vysoké ulici. „Svůj“ vodojem bedlivě střeží i lidé na Dobré Vodě. 

Za obnovu drobných památek vydala jablonecká radnice v posledních dvou letech více než 700 tisíc korun. 

Letos se Jablonec připravuje na obnovu Památníku prusko-rakouské války z roku 1866 v Kokoníně, chystá se také oprava sv. Jana Nepomuckého nebo znovuobnovení sloupu s Pannou Marií bolestnou v Rýnovicích.

Více na www.cestamipromen.cz

Proměny roku 2015 – vodojem a křížek

Vyhlášení výsledků za rok 2015 a zároveň odstartování dalšího ročníku projektu Má vlast cestami proměn se koná, jako již tradičně, v květnu na Vyšehradě. Do soutěže o nejlepší proměnu roku 2016 se Jablonec hlásí znovu a to hned se dvěma obnovenými památkami. Tou první je vodojem na Dobré vodě a tou druhou křížek ve Vysoké ulici.

Obnova vodojemu přišla jabloneckou městskou kasu na 550 tisíc korun, přičemž 293 tisíc činil příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky od Ministerstva kultury ČR.  

Vrkoslavický vodojem umístěný v sousedství vyhlídky zvané Schnuppstein nad silnicí vedoucí z Vrkoslavic na Dobrou Vodu pochází z roku 1915. Nemovitou kulturní památkou se stal v březnu loňského roku a jeho oprava proběhla vloni v létě. „Na dnes již nefunkční stavbě se podepsal nejen zub času, ale také vandalové, kteří zanechali své stopy zejména uvnitř v nádržích. Naštěstí poškození nebyla pro objekt nijak zásadní a podařilo se vrátit mu původní podobu,“ neskrývá potěšení Ivana Řimnáčová, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí. 

Druhým jabloneckým želízkem v ohni pro příští ročník „Proměn“ je křížek ve Vysoké ulici. K jeho obnově a posvěcení došlo v závěru roku 2015. 

„K rekonstrukci jednoho z nejstarších jabloneckých křížků došlo díky rozhodnutí a finančním prostředkům Komise městské památkové péče. Jeho obnovy se vloni v létě ujal pražský restaurátor Radomil Šolc,“ shrnuje Ivana Řimnáčová. Náklady na jeho opravu činily 70 tisíc korun.

Kovaný krucifix s malovaným Ježíšem Kristem ve Vysoké ulici na sídlišti Šumava pochází z roku 1777 a jedná se pravděpodobně o nejstarší dochovaný kříž na území města. Stojí na rohu ulic Vysoké a Švédské, kde ho umístil majitel první pasecké brusírny, pan Klinger. Ve stejných místech byl v letech 1882 - 1968 židovský hřbitov.