V Arbesovce budou mít delší prázdniny

V nejbližších dnech se rozeběhnou práce na zateplení Základní školy v Arbesově ulici ve Mšeně. Stavební ruch protáhne školákům z Arbesovky letošní prázdniny o jeden týden, hotovo by mělo být do října příštího roku.

Základní škola v Arbesově ulici je další z velkých pavilonových škol, kterou je třeba kompletně zateplit včetně výměny oken. „Letos škola oslavila třicet let své existence, a tak rekonstrukce, na kterou se nám podařilo získat dotaci z evropského Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí, přichází v pravý čas,“ říká náměstek primátora pro rozvoj města Petr Vobořil. 
 
Škola se skládá ze šesti jednotlivých pavilonů propojených takzvanými krčky. Cílem projektu je zateplit fasády všech pavilonů včetně spojovacích krčků, pásová okna nahradit novými plastovými a boletické panely vyzdívkami z tvárnic. Před hlavním vstupem do školy vznikne rampa pro bezbariérový přístup a úpravou projde samozřejmě také zeleň okolo školy. 
 
V případě školy v Arbesově ulici jsou už všichni připravení na likvidaci nebezpečného azbestu. „Touto odbornou prací se bude zabývat firma, se kterou jsme již spolupracovali při zateplení na ZŠ Liberecká. Ta před demontáží nejprve boletické panely i konstrukci podrobně prohlédne, provede případně další doplňující sondy a laboratorní zkoušky. Veškerá manipulace probíhá v kontrolovaném pásmu hermeticky uzavřeném od okolního prostředí, aby se zabránilo úniku azbestových vláken do okolí. A před tím, než vstoupí do zrekonstruovaných míst děti a zaměstnanci školy, provedeme opakovaná kontrolní měření,“ ujišťuje Petr Mikulášek z oddělení investiční výstavby. 
 
Nyní se firma Ještědská stavební společnost spol. s r.o. připravuje na realizaci díla. První známky skutečné stavby lidé uvidí v týdnu před prázdninami, kdy si zhotovitel staveniště přebere. „Letos plánujeme práce na pavilonu tělocvičny, družiny, bytové jednotky a hlavního pavilonu s kancelářemi, sborovnou a šatnami včetně spojovacích krčků,“ popisuje postup rekonstrukce Mikulášek.
 
„Tento školní rok skončí stejně jako v ostatních školách, prázdniny ale budou mít školáci z Arbesovky delší, první školní den pro ně bude až 8. září. Jak mě však ujistil ředitel školy, o děti, jejichž rodiče nemají na ten týden žádnou alternativu, se postarají včetně stravování,“ konstatuje náměstek Vobořil, ale nevylučuje, že školní rok 2014/2015 bude muset skončit dříve. 
 
Všechny informace o rekonstrukci školy v Arbesově ulici budou na webových stránkách města.