V Jablonci se sešli veřejní opatrovníci

Opatrovnictví, neexistence zákona o něm a s tím spojené problémy se statusem veřejného opatrovníka vyvolaly potřebu vyměnit si zkušenosti. Proto 25. listopadu proběhla v jabloneckém Spolkovém domě celodenní konference veřejných opatrovníků z regionu, nad kterou převzal záštitu jablonecký náměstek Pavel Svoboda.  

Kromě veřejných opatrovníků byli na konferenci přítomni také zástupci poskytovatelů sociálních služeb - Fokus Liberec, Rytmus, Domov Harcov a Domov Maxov. Své odborné pohledy do diskuze vnesly také právnička Barbora Rittichová z Ligy lidských práv, z jabloneckého okresního soudu přinesly své zkušenosti vyšší soudní úřednice Lenka Šourková a soudní tajemnice Barbora Keilová.

„Už dva roky vůbec nefunguje metodické vedení nás, opatrovníků, z krajského úřadu, není, kde se poradit, neexistuje legislativa. Nechceme tady tvořit pravidla, chceme si ujasnit situaci, vyměnit si zkušenosti, najít příklady z dobré praxe,“ říká ke konferenci za pořadatele, oddělení sociální péče jabloneckého magistrátu, veřejná opatrovnice Alena Přichystalová. Pořádající oddělení připravilo pro účastníky konference také některé vzory formulářů, které může opatrovník potřebovat a které oficiálně neexistují. 

Podle náměstka primátora pro sociální oblast Pavla Svobody je oblast opatrovnictví upravená legislativně velmi obecně. „To u opatrovníků z řad příbuzných nevadí, naopak je to vhodné. U veřejného opatrovníka to ale vytváří nejistotu, neboť veřejný opatrovník – obec, by měl zásadně jednat v rozsahu, který mu ukládají právní předpisy. Obce tak odpovídají státu za řádný výkon opatrovnictví, ale chybí jasné mantinely.  Proto Svaz měst a obcí ČR už loni inicioval přijetí zákona o veřejném opatrovnictví. To je však v tuto chvíli v nedohlednu,“ konstatuje Svoboda. 

Jeho slova podporuje také Barbora Rittichová z Ligy lidských práv, která říká, že otázku opatrovnictví si mezi sebou bez konkrétního výstupu přehazují hned tři ministerstva – zdravotnictví, vnitra a práce a sociálních věcí. „V podstatě neexistuje ani přesná statistika. Podle údajů Ministerstva vnitra z letošního října je v republice 1 285 veřejných opatrovníků, kteří se starají o 11 140 osob,“ konstatuje Rittichová s tím, že data se však velmi různí.

Ambicí jablonecké konference nebylo vytvořit pravidla, ale otevřít dialog. „Očekávám, že jednotlivé obce jabloneckého regionu sjednotí svůj přístup. Opatrovníci si vymění zkušenosti, navážou odbornou spolupráci do budoucna. Veřejné opatrovnictví je věc tak složitá, že touto konferencí můžeme vlastně jen otevřít dlouhodobou problematiku, které bych se rád věnoval i nadále,“ uzavírá Pavel Svoboda.