V plánu jsou další modernizace škol za téměř 44 milionů korun

Jablonec nad Nisou postupně modernizuje a rekonstruuje školní budovy. Aktuálně předkládá dvě žádosti do 18. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) Liberec-Jablonec nad Nisou na modernizaci ZŠ Pasířská a ZŠ Kokonín. Dotace z Evropské unie a státního rozpočtu by mohla v celkové výši dosáhnout téměř 24 milionů korun. 

Učebny a výtah v ZŠ Pasířská

„Projekt pro ZŠ Pasířská počítá s modernizací dvou učeben přírodních věd určených k výuce chemie, fyziky a matematiky. Jeho součástí je také výstavba výtahu a bezbariérového WC,“ říká náměstek primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha. Pokud město dotaci získá, je realizace plánovaná na období červen až srpen 2019. Celkové náklady projektu jsou plánované na 5,5 milionu korun, město žádá o dotace z EU a ČR v celkové výši 3,1 milionu.

Modernizací získají budovy v Janáčkově i Rychnovské

Druhý projekt Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín spočívá v rekonstrukci vnitřních i vnějších učeben ve dvou ze tří objektů kokonínské základní školy.

V budově v Rychnovské ulici č. 216, v tzv. „lístečkové“, vznikne bezbariérová učebna cizích jazyků včetně bezbariérového WC. „V plánu je i přístavba, ve které má být školní dílna a zázemí pro výuku pozemků včetně skladů, šaten, sprch a WC, a to i bezbariérového,“ doplňuje Pleticha. V přístavbě by měly nakonec najít místo šatny pro celou školní budovu a kabinet tělesné výchovy.  Součástí projektu je také vznik školní zahrady s amfiteátrem, sportoviště s dráhou pro skok daleký a místem pro vrh koulí. 

V objektu v ulici Janáčkova díky projektu přibude venkovní učebna pro přírodní vědy, již tvoří altán, amfiteátr, výukový prostor s pylony, model Slunce, Země, Měsíce a model řečiště či tzv. Hadí dům pro obojživelníky a plazy. Součástí je také nové dětské hřiště, ohniště, závětří u vstupu do školy a parkoviště.  Realizace v případě přidělení dotace bude rozdělená do dvou let od června 2019 do července 2020. Celkové náklady jsou plánované na 38,3 miliionu Kč, dotace by z EU a ČR by měla činit 20,6 milionu.

V rámci IPRÚ Jablonec aktuálně realizuje tři projekty podpořené evropskými i státními dotacemi. Jedná so o probíhající modernizaci základní školy v Mozartově ulici a přípravu modernizace ZŠ Liberecká. Dotace na obě akce činí 13,2 mil. Kč. Dalším projektem je navýšení kapacity školky v Nové Pasířské rekonstrukcí stávajícího objektu v areálu, zde činí dotace 16,8 milionu Kč. Rekonstrukcí také prochází Centrum terénních a ambulantních služeb, tzv. Kruháč, dotace je v tomto případě 11,1 milionu korun.

Prostřednictvím  IPRÚ ve vymezeném území Liberec – Jablonec nad Nisou má město šanci čerpat v letech 2016-2023 z evropských fondů až 2,6 mld. Kč.