V roce 2023 se mění svozové dny nádob individuálního sběru

S individuálním sběrem tříděného odpadu, spočívajícím v bezplatném rozmístění nádob na papír a plasty přímo k rodinným nebo menším bytovým domům, začal Jablonec nad Nisou letos v květnu. Od té doby se nádoby na plast a papír rozšířily na celé území města včetně lokalit jako jsou Proseč, Lukášov a Rýnovice. Od ledna 2023 se změní termíny svozů jednotlivých komodit. O tom občany informuje kalendář, který najdou ve svých schránkách.

Individuální sběr, nebo-li door-to-door systém, spočívá v bezplatném rozmístění nádob na papír a plasty přímo k rodinným nebo menším bytovým domům. Projekt odstartoval v Kokoníně a na Vrkoslavicích v květnu loňského roku. Postupně se pak nádoby začaly objevovat i v dalších částech města.

„Do individuálního sběru se zapojilo přes 90 % domácností, což je dobrá zpráva. Pro Jablonečany znamená tato změna výrazné zjednodušení a ulehčení třídění, protože nemusí již chodit s vytříděnými plasty a papírem na veřejná sběrná místa a odpad se odváží v pravidelných intervalech přímo od jejich domu,“ říká Barbora Šnytrová, vedoucí oddělení cirkulární ekonomiky.

Od ledna se však termíny jednotlivých svozů změní. „Město jsme rozdělili na osm zón a v mapě města jsme je barevně odlišili. Pro každou zónu pak platí jiný svozový den. Grafické znázornění najdou Jablonečané v aktuálním vydání Jabloneckého měsíčníku,“ vysvětluje Šnytrová s tím, že všichni, kdo se do individuálního systému sběru tříděného odpadu zapojili, dostali do schránek kalendář na rok 2023 s vyznačením svozových dnů. „Svozy budou pokračovat ve stejném rytmu i v novém roce. Konkrétní termíny svozů pak lidé zjistí, pokud si načtou QR kód uvedený v měsíčníku nebo vyhledají harmonogram na stránkách města,“ uvádí Barbora Šnytrová a dodává, že dotazy k individuálnímu sběru tříděného odpadu je možné směřovat na e-mail: odpady@mestojablonec.cz nebo na tato telefonní čísla: 483 357 153, 483 357 357.