V Srnčím dole vzniknou tůně na zadržení vody

V pátek 31. března zahájí spolek MilujemeJizerky stavbu retenčních a vodo zádržných opatření v Srnčím dole. Náklady jsou vyčíslené na zhruba milion korun, po 400 tisících na projekt přispěly statutární město Jablonec nad Nisou a Liberecký kraj.

„Cílem je zadržet dešťové vody v soustavě sedmi zasakovacích tůní v areálu Srnčí důl, zvýšit biodiverzitu a zlepšit biologickou stabilitu území,“ říká Stanislav Dubský z MilujemeJizerky. Vedle vytvoření sítě tůní plánuje spolek ve spodní části areálu umístění nového mobiliáře, tedy laviček a informačních tabulí, i workoutového hřiště pro veřejnost. „Chceme, aby oblast Srnčího dolu byla znovu přístupným a příjemným místem pro lidi, kteří si sem půjdou třeba zasportovat nebo užít hezké odpoledne v přírodě,“ dodává Daniel Honzig z MilujemeJizerky.

Oficiální zahájení stavby proběhne v pátek 31. března v 8:30 u vstupu do Srnčího dolu. Místo setkání je na parkovišti u vstupu do Srnčího dolu, přesný bod je na odkazu - https://mapy.cz/s/cesetutezo.

předpokládané náklady celkem 1 009 500 Kč
vlastní zdroje realizátora 209 500 Kč
dotace z KÚLK 400 000 Kč
dotace od SMJN 400 000 Kč

Kdo jsou MilujemeJizerky:

Dva kamarádi, společná láska k přírodě a Jizerským horám. Tak vznikl spolek Milujeme Jizerky. Jeho cílem je snaha o zachování krás Jizerských hor pro další generace a propojení lidí s přírodou. Spolek se zaměřuje na realizaci projektů na zadržení vody v krajině – od sázení stromků až po budování rekultivačních linek v oblasti Jizerek. Za dobu svého působení se mu podařilo vysázet přes 3000 stromů v oblasti Jizerských hor a jejich podhůří. Spolek vybudoval edukační stezku v Hejnicích, minulý rok na podzim realizoval rekultivační linku v Mordové rokli v Jizerských horách, která zadrží přibližně 4 000 000 litrů vody ročně a významně tak pomáhá v boji proti suchu. Stanislav Dubský a Daniel Honzig se také věnují edukaci návštěvníků hor o výhodách udržitelného turismu a pomáhají s úklidem v přírodě. Ve neposlední řadě pak každý rok pořádají Dobrotýdny, při nichž věnovali handicapovaným přes 150 tis. korun. Zájemci, kteří by chtěli projekt Milujeme Jizerky podpořit, naleznou více informací o nadcházejících událostech a možnostech podpory na webu www.milujemejizerky.cz.