V Želivského ulici sledujte pozorně dopravní značení

Od konce srpna prochází ulice Želivského v Jablonci nad Nisou rozsáhlou rekonstrukcí povrchu vozovky. Investorem je Liberecký kraj, město se podílí výstavbou chodníku včetně části podél nákupního centra OBI. V těchto dnech stavební práce vrcholí a v souvislosti s nimi se v ulici zásadně ztíží dopravní situace. Je proto nutné sledovat aktuální dopravní značení.

Dosud práce probíhaly za plného provozu, pouze s částečným omezením. V současné době se bude ulice Želivského uzavírat v jednotlivých úsecích. „Vše závisí na klimatických podmínkách, uzavírky by však měly trvat nejpozději do 20. listopadu,“ říká vedoucí oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu Pavel Sluka s tím, že vjezd budou mít povolený pouze rezidenti a dopravní obsluha. 
 
Úplné uzavírky budou krátkodobé
 
„V plném proudu jsou stavební práce na konstrukci vozovky včetně úpravy povrchových znaků inženýrských sítí v komunikaci. Souběžně se také dokončuje pokládka zbývajících částí chodníku a silničních obrub,“ konstatuje Sluka. Jakmile se začne pokládat asfalt, bude ulice Želivského krátkodobě po jednotlivých úsecích zcela neprůjezdná. „O tomto faktu bude zhotovitel v předstihu informovat, aby si všichni místní včas přeparkovali mimo komunikaci a připravili se na komplikace s vjezdem i výjezdem. Provoz bude obnovený po uplynutí technologické doby, po kterou nesmí být čerstvý asfaltový povrch zatěžován vozidly,“ vysvětluje vedoucí investičního oddělení.  
 
Je proto opravdu nutné, aby občané věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu značení, které se bude v průběhu realizace měnit v závislosti na postupu prací. 
 
Co se v Želivského děje a kdo to platí
 
Stavba v Želivského ulici (silnice III/29024) začala letos v srpnu. Projekt zahrnul rekonstrukci silnice od okružní křižovatky ulic Rýnovická, Tovární, Ladova a Harrachovská až po křižovatku s ulicí Československé armády, což je úsek dlouhý 1,3 km. Jejím investorem je Liberecký kraj, který na rekonstrukci získal dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Jablonec nad Nisou se na opravě podílí výstavbou jednostranného chodníku s povrchem ze zámkové dlažby podél prodejny automobilů FICS od zastávky MHD po křižovatku s ulicí Československé armády. „V září tohoto roku se město rozhodlo svoji stavbu rozšířit o část chodníku podél OBI, který zde výrazně scházel. Na základě výsledku společného výběrového řízení byla výstavbou pověřena společnost SWIETELSKY stavební, s.r.o.,“ doplňuje Radka Poprová z oddělení investiční výstavby.
 
Vysoutěžená hodnota akce „Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec nad Nisou – ul. Želivského“
celková hodnota zakázky: 10.580.232 Kč bez DPH
SO 101 Komunikace, investor Liberecký kraj: 9.231.081 Kč bez DPH
SO 101 Chodník, investor statutární město Jablonec nad Nisou: 1.349.151 Kč bez DPH