Vitamínová podpora Jablonce pro opomíjené v první linii

Ředitelky devatenácti mateřských škol v Jablonci nad Nisou převzaly z rukou náměstka primátora pro humanitní oblast Davida Mánka více než 280 vitamínových balíčků a nanoroušky. Balíčky jsou určené pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům. Město tímto způsobem chce podpořit prevenci proti nákaze covid-19 a uvolnilo na jejich nákup téměř 120 tis. korun.

„Všichni jsme si zvykli považovat za pracovníky v první linii především ty ve zdravotnictví a sociálních službách. Jim se také dostává od státu systematické a významné podpory. Tak trochu se ale zapomíná na prostředí mateřských škol, kde jsou učitelky i nepedagogický personál denně v úzkém kontaktu s dětmi i rodiči. Riziko přenosu koronaviru, které denně podstupují jen s minimální zdravotní ochranou, je zde také enormní. Proto jsme se rozhodli z prostředků města nakoupit pro ně vitamíny a roušky. Chceme alespoň takto podpořit prevenci proti možné nákaze a tím zmírnit ohrožení chodu mateřských škol,“ vysvětluje mimořádný krok města David Mánek.

Náměstkova slova potvrzuje i ředitelka MŠ Lovecká Kateřina Sýkorová: „Přiznávám, že se dlouhodobě cítíme být v době koronavirové krize opomíjení. Tak nějak automaticky se od nás očekává, že za každých okolností zajistíme chod mateřských škol, přestože nám k tomu chybí jasná pravidla i pomoc k ochraně našeho zdraví. Proto jsem byla v příjemném šoku, když se u našich dveří nečekaně objevil David Mánek, který přivezl jako dar od města vitamínové balíčky a roušky. Vědomí, že si na nás „nahoře“ někdo vzpomněl a přišel s konkrétní pomocí, nás dojalo a velmi si toho vážíme. Věřím, že i toto nám pomůže úspěšně odolávat nákaze a předcházet omezování provozu naší školky.“