Výkopové práce v Jablonci nad Nisou

V letních měsících probíhají v Jablonci i jiných městech stavební práce na komunikacích – ulicích a chodnících. Kromě nutných a potřebných oprav povrchů se zhusta opravuje i kanalizace, vodovodní řady nebo plynovodní potrubí. V Jablonci nad Nisou v letošním roce dochází k mnoha opravám tohoto druhu najednou a s tím souvisí i četná dopravní omezení. Níže jsou uvedeny některé práce probíhající na městských komunikacích.

 Ladova – kanalizace, vodovod a plyn
 
Mezi nejzásadnější výkopy patří práce společnosti SVS, která v Jablonci na několika místech rekonstruuje kanalizaci. V Ladově ulici zároveň s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace bude RWE rekonstruovat plynovod a přípojky plynu a bude rovněž položená chránička pro sdělovací kabely. „Vše zatím nasvědčuje tomu, že se podaří dodržet harmonogram a do 15. října bude provoz v ulici provizorně obnoven tak, aby mohla probíhat zimní údržba,“ konstatuje náměstek primátora Miloš Vele a dodává, že v  roce 2015 přijde na řadu rekonstrukce vozovky včetně odvodnění a instalace veřejného osvětlení. Tyto práce budou hrazeny z městské pokladny. V době uzavírky do 15. října 2014 jsou objízdné trasy vedené po přilehlých místních komunikacích.
 
Opletalova – kanalizace hotová, nastupují plynaři
 
Práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v těchto dnech končí v ulici Opletalova, pokračovat budou plynaři. Výkopové práce navazují na ty loňské ve Větrné ulici. Dobrou zprávou pro obyvatele této části města a pro hlavně pro řidiče je to, že vozovka dostane v celé šíři nový povrch. Opletalova ulice by měla být opět kompletně bez omezení průjezdná od poloviny října. 
 
Vrchlického sady - vodovod
 
Do konce srpna budou výkopy v ulicích Dr. Randy, Na Čihadle, Vrchlického sady a Palackého. SVS zde pokračuje v loňské rekonstrukci vodovodu z roku 1915 a zkorodované kanalizace, pak provede úpravu povrchu komunikací dotčených stavbou. I v tomto případě jsou objízdné trasy vyznačeny po přilehlých komunikacích.
 
Žižkův Vrch – akce v rámci IPRM se prolínají s rekonstrukcemi sítí
 
Na Žižkově Vrchu se práce na obnově sídliště v rámci IPRM prolínají s obnovou kanalizace a plynovodu. Týká se to ulic Nádražní, U Balvanu, Skřivánčí, Na Kopci, Řetízková a Lužická. 
 
Další výkopy jsou do konce září naplánovány v ulicích Vilová nebo Žídkova, kde se opravuje vedení plynu. V Revoluční se bude do konce září rekonstruovat kanalizace a vodovod, stejně jako v Dlouhé, která bude kvůli výkopům SVS uzavřena do poloviny října. Poté ulice dostane provizorní povrch a v příštím roce nastoupí plynaři.
 
Uzavírky na komunikacích ve městě jsou uvedeny na www.mestojablonec.cz v sekci doprava a komunikace. 
 
Lidická bude důstojnou pěší zónou
 
Do konce srpna budou zahájeny také práce na obnově spodní části Lidické ulice. Během července byla i zde dokončena rekonstrukce vodovodu a kanalizace, nyní probíhají přípravy na přeměnu této části města na pěší zónu s novým veřejným osvětlením a stromy. Lidická ulice se tak stane důstojným vstupem do centra z ulice 5. května. „Všechny provozovatele obchodů a služeb v Lidické ulici jsme informovali včetně předání kontaktů na stavbyvedoucího, zásobování nebude během prací narušeno a obchody zůstanou přístupné ro zákazníky,“ říká Pavel Kozák, vedoucí odd. správy komunikací a dodává: „Pohyb v Lidické bude samozřejmě vyžadovat toleranci a opatrnost, i když se budeme snažit vyjít všem maximálně vstříc, lidé se budou pohybovat na stavbě a je potřeba k tomu takto přistoupit.“ Zatímco pěší zóna by měla být do zimy hotová, oprava mostu v Lidické si vyžádá důkladný zásah a je v plánu na příští období.  
 
Město letos za opravy chodníků zaplatí 5 milionů
 
Opravy chodníků hradí město ze svého rozpočtu. „Letos opravujeme chodníky ve městě za cca 5 milionů korun. Tyto peníze kromě chodníků zahrnují i velkoplošnou opravu povrchu v Sadové ulici v úseku Fügnerova – U Balvanu,“ konstatuje náměstek primátora Miloš Vele. 
 
Povrch jabloneckých chodníků mimo centrum města tvoří v převážné většině litý asfalt, který v současné době dožívá. Tato situace je patrná zejména ve Mšeně. Po chodnících Mládí, Rabasova a Pobřežní došlo letos na opravu chodníku v ulici U kostela. V současné době se pracuje na pravostranném chodníku v ulici Palackého od křižovatky s ulicí U Hřiště směrem do centra města. „Jedná se o první etapu tohoto chodníku, pokračovat směrem do Mšena budeme v příštím roce,“ dodává Vele. 
 
Opravy se letos dočkal také rozbitý chodník v Mánesově ulici v úseku Palackého – Rybářská. Na křižovatce Mánesova – Vysoká – Pasecká přibydou kromě nových povrchů na chodnících také nové bezbariérové přechody pro chodce s prvky pro nevidomé. Z důvodu pokládky kabelů nízkého napětí bude do konce září rozkopaný chodník v ulici U Balvanu v úseku Skřivánčí – Wolkerova. Hotová je oprava chodníku na křižovatce Mlýnská – Podhorská a chodník v ulici Na Palouku. Hotovo už je v ulici Větrná, Hasičská a v Pražské u pivovaru, kde prošlo opravou i zábradlí. V Kokoníně dostal nový povrch za 300 tisíc korun přístupový chodník ke kulturnímu domu.