Žádosti o dotaci na obnovu památek je nutné podat do konce února

Ministerstvo kultury opět vyhlásilo dotační program podpory obnovy kulturních památek. Žádosti je možné podávat prostřednictvím jabloneckého magistrátu nejpozději do 28. února. Ve státním rozpočtu je pro Jablonecko rezervovaných necelých 400 tisíc korun. 

„V rámci programu Ministerstva kultury lze získat finanční prostředky na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky,“ připomíná Jakub Šrýtr ze státní památkové péče magistrátu s tím, že finanční kvóta pro Jablonecko se rovná částce 394 tis. korun, spoluúčast města je 20 % a projekt musí být zrealizován do konce roku 2021.

Bližší informace o programu jsou na webových stránkách Ministerstva kultury, jak žádat je popsáno na www.mestojablonec.cz, a to magistrát – jak co zařídit na úřadě – životní situace.