Zeleň kolem přehrady prochází obnovou

Kolem přehrady v těchto dnech dochází k obnově zeleně na pozemcích v majetku města. Jedná se o ošetření vzrostlých stromů, kácení, odstraňování pařezů a výsadbu nových stromů a keřů. Částečně se obnovují i travnaté plochy. Náklady v celkové výši 2,6 milionu jsou částečně kryty dotacemi ze Státního fondu životního prostředí a Evropského fondu regionálního rozvoje. Z rozpočtu města bude uhrazeno necelých 1,1 milionu korun. 

„Kromě oprav povrchů na komunikacích a investic do školských a jiných zařízení je potřeba také pamatovat na to, že žijeme v přírodě. Jablonecká přehrada je lukrativním místem a její návštěvníci si kromě kvalitního zázemí zaslouží také zdravé přírodní prostředí. Stromy a keře je potřeba udržovat a jednou za čas obnovit,“ konstatuje náměstek primátora Miloš Vele. 
 
„Provedli jsme inventarizaci dřevin kolem přehrady a v návaznosti na ni jsme stanovili další postup, buď určitý typ ošetření, nebo odstranění jednotlivých stromů a keřů,“ vysvětluje Štěpánka Gaislerová z odd. veřejné zeleně. Ošetření i kácení provádí odborná firma na sedmi různých úsecích podél přehrady od Pensionu Jablonec podél hráze, kolem Slunečních lázní až na Tajvan. Práce by měly být hotové do listopadu tohoto roku.