Zlatí a stříbrní dárci krve si odnesli medaile

Ve středu 2. března se v obřadní síni jablonecké radnice opět setkali dárci krve z Jablonecka. Tentokrát se předávaly Stříbrné a Zlaté medaile prof. MUDr. Janského.  

Po podpisu do pamětní knihy města převzali dárci svá ocenění, drobné dárky, květinu a poděkování od primátora Petra Beitla, od ředitelky Oblastního spolku Českého červeného kříže Kateřiny Havlové a šéfredaktorky Jabloneckého deníku Lenky Klimentové.

Slavnostní atmosféru podtrhl dívčí komorní sbor z jablonecké základní umělecké školy.  „Velmi si vážím vašeho daru nejcennějšího, který často přispívá k záchraně životů. Kéž by bylo více takových, jako jste vy, kteří dobrovolně a bez nároku na odměnu darují to, co nelze ničím nahradit, “ řekl primátor Beitl. I Lenka Klimentová hovořila o nenahraditelnosti drahocenné lidské tekutiny a apelovala na přítomné, aby na transfúzní stanici přivedli další dárce. Kateřina Havlová za Červený kříž také oceněným poděkovala za nezištné dárcovství a popřála všem hodně zdraví. Milé setkání obětavých lidí uzavřelo malé pohoštění připravené chráněnou dílnou kavárny Floriánka. 

Stříbrné medaile za 20 bezplatných odběrů si v obřadní síni převzali:
David Stianko, David Crha, Eva Rýžáková

Zlaté medaile za 40 bezplatných odběrů za nezištné dárcovství obdrželi:
Marcela Valentová, Josef Šilhán, Radka Vodičková, Petr Novotný, Ladislav Tesař