Zlatí dárci a nositelé Kříže III. třídy byli oceněni na radnici

Ve středu 18. června se v obřadní síni jablonecké radnice opět setkali dárci krve z Jablonecka. Tentokrát se předávaly Zlaté medaile prof. MUDr. Janského a Zlaté kříže III. třídy. Po podpisu do pamětní knihy města převzali dárci svá ocenění, drobné dárky, květinu a poděkování od primátora Petra Beitla, od Vladimíra Poupy, předsedy Českého červeného kříže a od ředitelky Oblastního spolku Českého červeného kříže Kateřiny Havlové.

Úvodního slova se tradičně ujala Helena Roudná, tajemnice sboru pro občanské záležitosti, která všechny přítomné přivítala a poděkovala jim. Zlaté medaile převzali dva dárci a jedenáct dárců pak Zlatý kříž III. třídy. Slovy chvály nešetřil ani primátor Petr Beitl:  „I já se přidávám se svým poděkováním. Velmi si vážím vašeho daru nejcennějšího, který často přispívá k záchraně životů. Kéž by bylo více takových, jako jste vy.“  S poděkováním dárcům předstoupili i Vladimír Poupa a Kateřina Havlová, která na závěr pozvala všechny přítomné na malé pohoštění přichystané chráněnou dílnou Fokus. Jako vždy to bylo milé setkání obětavých lidí.
 
Zlatý kříž III. třídy – 80 bezplatných odběrů:
Radek Novotný
Aleš Pochyla
Jaroslav Prokop
Jaroslav Hoffmann
Martin Jílek
Jan Okál
Michal Ottis
Miroslav Klimánek
Kateřina Klímová
Šárka Šefrová
Petr Weinfurter
 
Zlaté medaile – 40 bezplatných odběrů:
Miloslav Kurfiřt
Lenka Klimentová