Změny ve městě platné od ledna

Od začátku roku 2022 přechází Jablonec nad Nisou na nový systém placení poplatků. V souvislosti s tímto přechodem dochází k velkému množství změn, a to jak v počtu a velikostí nádob, tak i ve frekvenci jejich svozu. Plátci místního poplatku za odpady mají poslední možnost se zaregistrovat, nejpozději do 15. 1. 2022.

„Rozvoz nových nádob a výměna stávajících začne hned po Novém roce, ale bude probíhat postupně a potrvá pravděpodobně několik měsíců. Proto všem Jablonečanům děkujeme za pochopení,“ říká Barbora Šnytrová z oddělení správy místního hospodářství. 

Od léta roku 2021 se mohli registrovat noví plátci místního poplatku. Ne všichni už tak ovšem učinili. Pokud se ještě některý z plátců nezaregistroval k platbě, má poslední možnost do 15. ledna 2022, registraci je možné provést v přízemí radnice, vchod je z ulice Kamenná. Bez registrace svozová společnost nebude moci odvézt odpad, ale odveze naopak popelnici.