RODIČE BOJUJÍ ZA ODVOLÁNÍ NOVÉ ŘEDITELKY ZŠ JEŠTĚDSKÁ

Rodiče dětí ze ZŠ Ještědská stále pokračují v úsilí, aby se zřizovatel školy – magistrát města Liberec začal vážně zabývat řešením současné situace na ZŠ Ještědská pod vedením nové paní ředitelky A. Gardoňové. Ptají se:“Co ještě se musí stát, aby se pověření zástupci zřizovatele školy této situaci věnovali a řešili ji?“ 

Dne 15. 10. 2012 Česká školní inspekce ve své zprávě potvrdila oprávněnost stížnosti ve všech 6 bodech  a shledala porušení zákonných norem. Dne 17.10 2012 na schůzce SRPDŠ vyzvalo 22 z 24 zástupců rodičů paní ředitelku Gardoňovou k rezignaci, a to z důvodu neřešení vzniklých problémů na škole, projednávaných na předchozím SRPDŠ dne 26. 9. 2012. Dne 18. 10. 2012 školská rada jednohlasně navrhla odvolání paní ředitelky Gardoňové na jednání výboru pro školství, výchovu a vzdělávání. Na petiční archy PETICE ZA ZACHOVÁNÍ TŘÍD S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY A UDRŽENÍ KVALITNÍ VÝUKY NA ZŠ JEŠTĚDSKÁ se podepsalo 682 lidí.

Na výboru pro školství, výchovu a vzdělávání však byla ochota tuto situaci věcně řešit téměř nulová, až na výjimky některých členů. Stanovisko výboru, že bere situaci na vědomí, bez jakéhokoliv návrhu, jak postupovat dále, rodiče zklamalo.
 
Rodiče říkají: „My, rodiče, občané Liberce a okolí, nechceme věřit, že porušení zákonů, nekoncepční a sporná rozhodnutí a celkové manažerské selhání paní ředitelky nejsou pádnými argumenty pro zřizovatele, aby ji odvolal z funkce ředitelky ZŠ Ještědská“.