Na čističky a kanalizační přípojky město vyplatilo 1,5 milionu korun na dotacích

V roce 2014 Jablonec přijal do Programu podpory výstavby technické infrastruktury celkem 24 žádostí o dotaci. Realizovalo se 21 projektů, na které město vyplatilo celkem 1 469 000 korun.  

Program na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod a kanalizačních přípojek zastupitelé schválili v dubnu 2014, zájemci mohli své záměry předkládat do konce října téhož roku. „Předkládání žádostí na oddělení dotací bylo dvoukolové a možná byla i kombinace dotace a půjčky města. O půjčku však zájemci žádali na oddělení rozpočtu. Všechny žádosti nakonec schvalovali zastupitelé,“ vysvětluje náměstek pro rozvoj Lukáš Pleticha.  

Výše dotace činila 50 % vynaložených způsobilých výdajů, maximálně však 50 tis. Kč na jednu bytovou jednotku, realizace musela skončit nejpozději do konce října loňského roku.

„V rámci Výzvy roku 2014 zastupitelstvo schválilo 24 dotačních akcí, přičemž tři žadatelé od dotace odstoupili na vlastní žádost. Celkem město na dotacích vyplatilo 1 469 000 Kč ze schválených 1,6 milionů korun,“ konstatuje Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací. 

Statutární město Jablonec nad Nisou podporovalo výstavbu domovních čistíren odpadních vod a kanalizačních přípojek v letech 2013 a 2014. „Po roční přestávce program vyhlásilo znovu pro rok 2016 a od 4. ledna započal příjem žádostí do 1. a 2. kola,“ upřesňuje Habadová s tím, že konečný termín je 31. října 2016, schválené projekty je potom nutné realizovat do konce října 2017. 

V Programu podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2013 bylo podáno 28 žádostí za 1,5 milionu korun, vyplaceno bylo 1,33 milionu korun pro 27 žadatelů.