Nový projekt IPRM přinese například lepší parkování

S dubnem odstartovaly práce na stavbě otočky městské hromadné dopravy s okolní zelení a obytného souboru Řetízková na Žižkově Vrchu. Jde o další projekt v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) ve vymezené zóně Žižkův Vrch a okolí. Vzhledem k jeho rozsáhlosti bude stavební ruch probíhat do května příštího roku. 

„Hlavním cílem je úprava prostoru konečné stanice městských autobusů a bezprostředního okolí, rekonstrukce komunikací včetně chodníků a veřejného osvětlení, které jsou v této části města ve značně špatném stavu, a řešení kontejnerových a parkovacích stání, jichž je na sídlišti nedostatek. Projekt zahrnuje rekonstrukci zchátralých schodišť, úpravu zeleně a výměnu či doplnění městského mobiliáře a drobných herních prvků,“ vysvětluje náměstek primátora pro rozvoj Petr Vobořil. 
 
V místě obytného souboru i otočky včetně přilehlého zeleného prostranství odborníci provedli podrobný dendrologický průzkum, podle něhož pak určili stromy a keře k vykácení či ke zdravotnímu řezu. A tak stovku pokácených dřevin ve špatném zdravotním nahradí téměř 80 nových stromů, 15 z těch současných pak arboristé ošetřili. V parku se pak kromě obnoveného trávníku objeví také téměř tři stovky nových keřů a záhony s trvalkami.
 
„Předpokládaná cena celého dvouetapového projektu Obytný soubor Řetízková a otočka MHD na Žižkově Vrchu v Jablonci nad Nisou je téměř 28 milionů korun, tj. včetně nákladů na projektovou dokumentaci, technický a autorský dozor, BOZP apod. Poskytnutá dotace z EU činí 22 milionů, město se tak bude spolupodílet necelými šesti miliony korun,“ podotýká vedoucí oddělení dotací a manažerka IPRM Iveta Habadová.