Obyvatelé Jablonce více třídí odpad

Za prvních šest měsíců letošního roku vytřídili obyvatelé Jablonce nad Nisou 951 tun tříděného odpadu. To je o 30 tun více než za první pololetí 2018. Do modrých kontejnerů nanosili 343,7 tuny papíru, do žlutých kontejnerů 258,8 tuny plastů včetně nápojových kartonů, do zelených a bílých kontejnerů 344,2 tuny skla a do šedých kontejnerů 4,51 tuny kovů. Město proto navýšilo počet kontejnerů i četnost jejich vývozu, zároveň apeluje na občany, aby dodržovali pravidla třídění odpadu.

„Od začátku roku vznikla v Jablonci dvě nová stanoviště tříděného odpadu. Celkem jich nyní máme 259 a počet nádob na tříděný odpad se vyšplhal na 914 kusů. Rád bych poděkoval všem občanům, kteří se podílejí na správném třídění odpadů a přispívají tak k ochraně životního prostředí,“ říká náměstek primátora pro ekonomiku a majetek města Štěpán Matek.

Město také zareagovalo na zvýšenou konzumaci tekutin v PET lahvích v letním období. Žluté kontejnery na některých stanovištích jsou proto vyváženy častěji. „Plasty se standardně vyváží v úterý, 115 kontejnerů na 65 vybraných stanovištích se vyváží ještě v pátek,“ informuje Barbora Šnytrová z oddělení správy místního hospodářství. 
„K navýšeným svozům jsme přidali ještě dalších třicet stanovišť, a to v místech, kde bývají žluté kontejnery na plasty v ledních měsících často přeplněné,“ upřesňuje náměstek Matek s tím, že tento požadavek vzešel od občanů města.

Pravidelný svoz kontejnerů určených pro papír probíhá v pondělí. Ve čtvrtek je pak druhý svozový den pro 42 vybraných stanovišť. V průběhu června město vytipovalo dalších 25 stanovišť, kde by bylo potřeba zvýšit četnost na dva vývozy týdně. Četnější vývoz papíru na těchto stanovištích se bude 
v průběhu léta testovat a pokud bude potřeba, bude pokračovat i v budoucnu. 

Město apeluje na dodržování pravidel třídění odpadu
„Podle evidence dotazů a podnětů magistrátu řadě obyvatel Jablonce vadí přeplněné popelnice a nepořádek kolem nich. V mnoha případech by ale stačilo, aby lidé krabice před vložením do kontejneru rozložili a PET lahve sešlapali, potom by nádoby nebyly hned plné,“ upozorňuje Štěpán Matek s tím, že je třeba také respektovat značení, co do kterého kontejneru patří. 

Často se stává, že pár krabic zcela zaplní kontejner a na ostatní odpad nezbyde místo. Tento nešvar má za následek zvyšující se množství provedených výsypů, zatímco množství papíru odloženého 
v modrých kontejnerech mírně klesá. Navíc se tak prodražují výdaje na odpadové hospodářství města a roste ekologická zátěž.

Lidé také často odhazují do popelnic na tříděný odpad jiný odpad, než na který jsou určené. Na každém barevném kontejneru je však umístěna nálepka s informací, co do daného kontejneru patří 
a co ne. „Přesto jsou tací, kteří to nedodržují a znehodnocují tak to, co ostatní pečlivě vytřídili. 
V neposlední řadě také komplikují proces následného dotřídění odpadu na recyklační lince,“ uzavírá Šnytrová.