Radní schválili dvanáct projektových záměrů, devět neprošlo

Jablonecký Program podpory výstavby technické infrastruktury podporuje již od roku 2013 výstavbu domovních čistíren odpadních vod a kanalizačních přípojek. 

Na prvním prosincovém jednání projednávali jablonečtí radní celkem jednadvacet projektových záměrů, které došly na oddělení dotací.  „Z jednadvaceti projektových záměrů jsme radním předložili k projednání dvanáct na vybudování kanalizační přípojky dosud nenapojených domů na veřejnou kanalizaci, zbývajících devět museli radní zamítnout, protože nesplnily podmínky dotačního programu,“ vysvětluje Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací jabloneckého magistrátu.  

Žádosti se předkládaly průběžně po dobu trvání výzvy na oddělení dotací v dvoukolovém systému - v prvním kole žadatel předkládá projektový záměr, pokud jej rada schválí, následuje žádost o dotaci v kole druhém. Oddělení dotací přijímalo žádosti od letošního dubna do konce října. Ti se schváleným projektovým záměrem mohou příští rok požádat o dotaci z městského programu.